تماس با بهشهر

 • آدرس کارخانه
  تهران، کیلومتر ۸ اتوبان فتح (جاده قدیم کرج)
  تلفن : ۷-۶۶۲۵۰۴۳۵ (۹۸۲۱+)
  نمابر : ۶۶۲۵۰۰۱۳ (۹۸۲۱+)
  پست الکترونیکی : info[at]ladanoil.com

  انتقادات و پیشنهادات

  تلفن : ۶۶۲۵۰۴۱۶ (۹۸۲۱+)

  طلوع پخش
  تلفن : ۶۶-۶۶۱۸۸۱۲۲ (۹۸۲۱+)
  تلفن : ۶۶۱۸۹۳۳۸ (۹۸۲۱+) • به ما پیام بفرستید!