دستاوردها

دستاوردهاسال ۱۳۷۵: دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9002
سال ۱۳۸۱: دریافت گواهینامه بین‌المللی کیفیت محصولات از شرکت SGS سوییس
سال ۱۳۸۲: دریافت مدیریت زیست‌محیطی ISO 14001
سال ۱۳۸۲: دریافت گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001
سال ۱۳۸۲: واحد نمونه تولید و صادرات در کشور از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (ISIRI)
سال ۱۳۸۷: انتخاب نام تجاری لادن به عنوان نام تجاری برگزیده در صنعت روغن خوراکی کشور